435-015 1 1/2" Schedule 40 PVC Female Adapter FIPT x SLIP

435-015 1 1/2" Schedule 40 PVC Female Adapter FIPT x SLIP


Share


Our Price:

$CAD1.48


QuantitySKU 435-015

Schedule 40 PVC Adapter Fitting 1 1/2" FIPT X SLIP

406-005 1/2" Elbow 90° Slip x Slip Sch 40 PVC Fitting White

406-005

$CAD0.51

406-007 3/4" Elbow 90° Slip x Slip Sch 40 PVC Fitting White

406-007

$CAD0.58